طراحی سایت آزمایشگاه دایناژن
eduact
eduact

طراحی سایت آزمایشگاه دایناژن

آزمایشگاه و آموزشگاه ژنومیکس

طراحی وب سایت آزمایشگاه ژنتیک دایناژن با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارائه دوره ها و کارگاههای آموزشی به صورت حضوری و آنلاین توسط تیم طراحی سایت صفر یک وب با فریمورک لاراول طراحی و اجرا شد.

با توجه به نیاز سایت بخشهای اخبار و خبرنامه و دانلودها و تقویم آموزشی در سایت اضافه شد.

مشاهده سایت
طراحی سایت صفر یک وب-01web